Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 

KVKK Hizmetleri

 

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Alanında Uzmanlık ve Geniş Tecrübemize Dayalı Olarak Sağladığımız Hukuki Hizmetler Aşağıdaki Gibidir:

– Sektöre ve şirkete özel kişisel verilerin korunması hukuku eğitimleri,
– Kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması,
– Kişisel veri işleme envanterinde yer alan veri işleme ve aktarımları için Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı çerçevesinde Uyumluluk Raporunun hazırlanması,
– Kişisel verilerin korunması bakımından hazırlanması gerekli veri saklama ve imha politikası gibi politika ve prosedürlerin hazırlanması,
– Veri Konusu kişiler için aydınlatma ve açık rıza gibi hukuki metinlerin hazırlanması,
– İlgili kişilerin başvurularının cevaplandırılması süreçlerinin tasarlanması,
– Şirket sözleşmelerinin Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uyumluluk bakımından incelenmesi ve güncellenmesi,
– Saklama ve imha sürelerini gösteren tablonun hazırlanması,
– Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirlerin alınması kapsamında Şirkete özel iyi uygulama örneklerinin tasarlanması,
– Veri Sorumluları Siciline kayıt işlemlerinin yönetilmesi,
– Yurt dışına veri aktarımı için taahhüt yoluyla Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna izin başvurusu yapılması