Trafik Kazalarında
Maddi Ve Manevi Tazminat Talepleri

 

Günümüz hayatı, ulaşımı hızlı ve rahat geçirebilmemiz için araç kullanmayı hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmektedir. Bu kadar kişi araç sahibi olduğu için trafik kazaları da kaçınılmaz olmaktadır. Trafik kazaları ne yazık ki mal kaybı, yaralanma ve en kötüsü ölüm gibi sonuçlara yol açmaktadır. Bu durumda yasa koyucu mağdur olan kişilere maddi ve manevi tazminat açma hakkı yolu tanımıştır. TBK’nın M49. Haksız fiil hükmüne dayanmaktadır. Trafik kazaları kaza çeşitlerine göre durumda değişiklik gösterebilmektedir. Şöyle ki kazada yaralanan kişi yaralanma sadece sakatlık şeklinde olduğu zaman maddi tazminat, bu durumdan oluşan kişinin acısı içinde manevi tazminat hakkında bulunabilmektedir. Ama bu kişi trafik kazası sonucu ağır bir bedensel yaralanmayla karşı karşıya kalmışsa yalnızca manevi tazminat hakkına tazmin olmaktadır. Ölümle sonuçlanan kazalarda ise ölen kişinin kendisinden para aldığı yani desteklediği kişiler mevcutsa hepsinin maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmaya hakkı vardır. Avukatlık hizmeti veren büromuzda bu konuda uzman avukatlardan kaliteli hizmet almanız mümkündür

 

Tazminat Talepleri

Maddi ve manevi trafik kazalarında maddi ve manevi olarak talep edilebilecek masraflar oldukça önem taşımaktadır. Yaralanmalı olan trafik kazalarında bu durum kendisini tedavi ücreti, iş göremezlik tazminatı ve maddi-manevi zararların tazmini olarak gösterirken ölümle sonuçlanan trafik kazalarında ise destekten yoksun kalma tazminatı, vefat eden kişinin hastane ücretleri ve manevi zararın tazmini olarak göstermektedir. Haksız fiili işleyen kişi tazminatı ödemekle yükümlü kişi olarak karşımıza çıkmasına rağmen araç sahibi, varsa aracı işleten kişi ya da sigorta şirketine de karşı da tazminat hakkında bulunulabilmektedir. Maddi tazminat davasında tazminat miktarının belirlenmesini uzman kişiler yaparken manevi tazminat hâkimin takdirine bırakılmıştır. Ölen kişinin yaşı tazminat miktarının değişmesine neden olmaktadır.  Maddi ve manevi tazminat talepleri için zamanaşımı süresi haksız fiilin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıldır. Ama zarar gören kişi faili ve zararı sonradan öğrenmiş ise zamanaşımı süresi on yıldır. Trafik kazalarından kaynaklanan davaların açılma yeri Asliye hukuk mahkemesidir. Ama sigorta şirketine karşı bir dava mevcut ise Asliye ticaret mahkemesine,Avukatlık hizmeti veren hukuk büromuz tarafından sizin için dava açılmaktadır.

Hakkınızı Aramanın En Uzman Yolu

 

Trafik kazalarının sonucu oldukça yıpratıcı ve üzücü olabilmektedir. Yasa koyucu insanların bu zor zamanları daha rahat atlatabilmesine yardımcı olmak için birtakım yasalar koymuştur. Yasa koyucunun bizlere sunmuş olduğu haklarımızı en doğru şekilde kullanmak ve durumdan faydalanmaya çalışan kişilerden uzak durmamız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bir cerrah hastasını nasıl tedavi edebileceğini biliyorsa bir avukat da hukuki durum karşısında ne yapılacağını en iyi bilen kişidir. Bu durumlar için hukuk büromuz her zaman en doğru bilgilendirmeleri yaparak hakkınızı bilmenizi sağlamaktadır.