Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

 

İnsanların ticari amaç güderek yapmış oldukları girişimler hukuksal olarak ticari faaliyetler olarak adlandırılır. Ticari faaliyetler gerçekleşirken hukuki yolları kullanmamız gerekmektedir. Örneğin ortaklık gerektiren bir iş yapıyorsanız ortaklık sözleşmeleri yapmanız gerekir. Bu ve benzeri hukuki süreçler de avukatlık büromuzda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Avukatlarımız sizlere; şirketler hukuku nedir, neler yapılmalıdır bilgilerini de vermektedirler. Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan şirketler beşe ayrılmaktadır.

Bunlar:
 • Adi ortaklık; en az 2 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulanlar.

 • Kollektif şirket; en az 2 gerçek kişi tarafından kurulanlar.
 • Adi komandit şirket; en az 1 komandite (sadece gerçek kişi olabilir) ve en az 1 komanditer (gerçek veya tüzel kişi olabilir) ortak tarafından kurulanlar.
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket; en az 5 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulanlar.
 • Anonim şirket; en az 1 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulanlar.
 • Limited şirket; en az 1 veya en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi tarafından, kurulanlar.

Tüm bunlar hukuki süreçler gerektirmektedir. Sözleşmeler, çekler, bonolar, poliçeler gibi bir sürü seçenek mevcuttur. Avukatlarımız sizlere bu konularda ve diğer tüm konularda yardımcı olacaklardır.

Şirket Hukuku konusunda  verdiğimiz bazı hizmetler aşağıda yer almaktadır ;

 • Şirket esasları sözleşmesi yapmak ve yapılmış olanlarda değişiklikler sağlamak.
 • Şirket yönetimi ile tüm davalarla ilgilenmek.
 • Şirketin idaresinin Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun biçimde yürütülmesi üzerinde kontroller sağlamak.
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku’na dair yapılan değişikliklere uygun hala getirilmesi.
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku veya diğer konularda hukuki sorunlarınız olduğunda avukatlarımız tarafından yardım alabilirsiniz.